Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
 1. Przykłady zastosowań
 2. Osuszanie żywności
 3. Tunele chłodnicze i chłodnie

Zapobieganie tworzeniu się lodu w produkcji spożywczej.

Zastosowanie osuszaczy powietrza w eksploatacji tuneli chłodniczych i chłodni pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Przemysł spożywczy musi sprostać przeciwstawnym wymaganiom: przemiana wody w lód jest głównym zadaniem tuneli chłodniczych oraz chłodni. Z drugiej strony, tworzenie się lodu jest dużym problemem. Lód, szron oraz mgła gromadzące się w instalacjach produkcyjnych są przyczyną kosztownych awarii i wypadków, z przerwami produkcyjnymi włącznie. Zastosowanie osuszaczy przemysłowych pozwala na wyeliminowanie tworzenia się lodu poprzez obniżenie poziomu wilgotności powietrza.

W przypadku produkcji spożywczej z wykorzystaniem operacji zamrażania, całkowite wyeliminowanie przedostawania się wilgotnego powietrza do obszarów o niskiej wilgotności nie jest możliwe, nawet w przypadku zastosowania śluz. Niskie temperatury prowadzą do wytrącania się wilgoci najpierw w postaci skroplin na ścianach, suficie, podłodze, na produktach oraz na wyposażeniu produkcyjnym. Następnie dochodzi do zamarzania wytrąconych skroplin. Problematyka związana z tworzeniem się lodu jest niezwykle złożona.

 • Obserwuje się szronienie produktów oraz pogorszenie czytelności kodów paskowych.
 • Tworzenie się lodu na podłogach stref przeładunkowych i w obszarze wejścia zwiększa ryzyko upadku pracownika oraz uszkodzeń spowodowanych przez poślizg wózka widłowego.
 • Sople spadające z dachu mogą także powodować poważne obrażenia ciała pracowników.
 • Zasłony z tworzyw sztucznych tracą przejrzystość i uniemożliwiają obserwację odgradzanych obszarów.
 • Elementy instalacji chłodniczej pokrywają się lodem, co prowadzi do spadku ich wydajności.
 • Konieczność częstego rozmrażania i czyszczenia elementów systemu chłodniczego oznacza przerwy w produkcji.

Rozwiązaniem jest zastosowanie osuszaczy przemysłowych serii TTR, wykorzystujących technologię adsorpcyjną.

Zastosowanie środków zalecanych przez producentów instalacji chłodniczych jest zazwyczaj niewystarczające do uniknięcia tworzenia się lodu. Całkowite rozwiązanie tego problemu możliwe jest dopiero po zainstalowaniu systemu pomiaru wilgotności i osuszania powietrza. System taki może zostać zamontowany jako uzupełnienie istniejącej instalacji chłodniczej. Zwrot inwestycji jest bardzo szybki. System osuszania zmniejsza bowiem liczbę i czas trwania przestojów produkcyjnych, redukuje koszty związane z wypadkami przy pracy oraz polepsza jakość magazynowanych produktów. Eksploatacja w tunelach chłodniczych oraz chłodniach jest polem zastosowania osuszaczy adsorpcyjnych. W odróżnieniu od osuszaczy kondensacyjnych, urządzenia te gwarantują wysoką skuteczność osuszania także w niskich temperaturach.

Nasze osuszacze przemysłowe dostępne są w wersjach mobilnych, stacjonarnych oraz wykonanych ze stali nierdzewnej.

Seria urządzeń TTR jest szczególnie dobrze przystosowana do eksploatacji w tunelach chłodniczych oraz chłodniach. W zależności od koniecznej wydajności, oferujemy urządzenia mobilne lub stacjonarne. Mobilne osuszacze serii TTR są także dostępne w wersji ze stali nierdzewnej, co pozwala na ich zastosowanie w obszarach sterylnych. Wszystkie przemysłowe osuszacze powietrza TTR są wyposażone w niezawodne i przystosowane do mycia wirniki adsorpcyjne z żelu krzemionkowego o dużej stabilności mechanicznej. W zależności od typu osuszacza adsorpcyjnego, powietrze technologiczne i regeneracyjne są prowadzone niezależnymi kanałami. Urządzenia te pracują z wykorzystaniem zasady TTR Trisorp-Mono, TTR -Trisorp-Dual albo TTR-Bisorp-Mono.

W warunkach eksploatacji w niskich temperaturach, szczególnie przydatną funkcją jest miernik parametrów klimatycznych z funkcją alarmu temperatury punktu rosy.

Nowoczesne rejestratory parametrów przemysłowych DL200H, przeznaczone do monitorowania wielkości klimatycznych oraz uniwersalne mierniki T260 uzupełniają ofertę systemów do osuszania powietrza. Precyzyjny miernik parametrów klimatycznych T260 został stworzony do pomiarów temperatury powietrza i punktu rosy albo do ustalania względnej, bezwzględnej lub specyficznej wilgotności powietrza. Przydatną zaletą jest także zintegrowanie pirometru laserowego z alarmem temperatury punktu rosy. Nasze urządzenia pomiarowe pozwalają na zachowanie pełnej kontroli nad wilgotnością powietrza w tunelach chłodniczych oraz chłodniach.

Ustalenie właściwej wydajności urządzenia. Konsultacje z działem Rozwiązań dla przemysłu.

Realizacja osuszania powietrza w tunelach chłodniczych lub chłodniach wymaga zapewnienia wysokiej wydajności osuszania w celu uzyskania odpowiednio niskiego poziomu wilgotności względnej. W celu wykonania odpowiednich obliczeń wydajności, prosimy o kontakt z doradcami działu Rozwiązań dla przemysłu. Nasz zespół przeprowadzi analizę miejscowych warunków i parametrów roboczych w celu doboru odpowiedniego urządzenia. Kolejnym etapem jest wykonanie testów systemu za pomocą urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie szczegółowe pytania.

W przypadku chwilowego zapotrzebowania oferujemy możliwość wynajmu dostosowanego do danych potrzeb.

TKL – Trotec Rental Division

Utrzymanie zdolności technologicznych w przypadku awarii maszyny lub w przypadku chwilowego wzrostu zapotrzebowania możliwe jest dzięki usługom świadczonym przez portal wynajmu TKL, Trotec Rental Division oraz czołowej, europejskiej firmy zajmującej się wynajmem urządzeń. Ponad 10 000 urządzeń może zostać dostarczonych w przeciągu 24 godzin. Oferujemy wynajem takich urządzeń, jak np:

 • Agregaty osuszające w wersjach adsorpcyjnych osuszaczy powietrza lub osuszaczy przemysłowych
 • Urządzenia grzewcze takie jak ogrzewacze elektryczne i nagrzewnice olejowe
 • Klimatyzatory, nawilżacze powietrza, oczyszczacze powietrza i neutralizatory zapachów
 • Wentylatory także w wersjach iskrobezpiecznych lub dmuchawy
 • Kamery termowizyjne

Nasz portal wynajmu TKL umożliwia wymianę urządzeń wszystkich klas wydajności po przystępnych cenach!

W ramach zamówienia specjalnego chętnie wykonamy odpowiednio dostosowane, adsorpcyjne osuszacze powietrza.

Na specjalne zamówienie chętnie wykonamy także specjalne wersje adsorpcyjnych osuszaczy powietrza. Poniższe urządzenia mogą być idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wykonane „made in Germany“:

 • Agregaty osuszające TTR w wersji sterylnej
 • Agregaty osuszające TTR do powietrza suchego, wolnego od substancji LABS
 • Agregaty osuszające TTR do bardzo niskiej temperatury punktu rosy

Zachęcamy do skorzystania z możliwości stworzenia wersji specjalnych, skonstruowanych ze specjalnie dostosowanych komponentów i idealnie dopasowanych do lokalnych potrzeb. Nasi specjaliści udzielą wszelkiej pomocy na etapie planowania, konstrukcji i produkcji. Tutaj zamieszczono dalsze informacje …